kontakt...

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmiot odpowiedzialny

 

S m a k o w i t y   P r z y s t a n e k   s. c.
ul. Walerego Sławka 17
30-633 Kraków

 

NIP:  9442247328
REGON:  360074442

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dane kontaktowe:

 

S m a k o w i t y   P r z y s t a n e k   s. c.

 

tel. 500 01 08 08

 

e-mail: restauracja@smakowityprzystanek.pl

 

 

strzałka do góry